Finanțare de peste 9 milioane de euro pentru ONG-uri prin Fondul pentru cetățeni activi din România

Fondul cetățenilor activi din România a lansat 5 cereri de proiecte cu o valoare totală de peste 9 milioane de euro către ONG-uri din România, ca parte a granturilor SEE și Norvegia 2014-2021.

Cele cinci cereri de proiecte fac parte din a doua rundă a cererilor de propuneri, care este ultima din program. Acestea contribuie la obiectivul general al Fondului pentru cetățeni activi, care este de a sprijini și întări societatea civilă, cetățenia activă și de a crește capacitatea grupurilor vulnerabile. În același timp, apelurile urmăresc să consolideze relațiile bilaterale cu organizațiile din țările donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Apelurile lansate astăzi acoperă o gamă largă de domenii și activități, după cum urmează:

  • Apel # 2 – Educație civică și participare
  • Apel nr. 3 – Activism civic și advocacy
  • Apelul nr. 5 – Sprijin strategic pentru drepturile omului și tratament egal
  • Apelul nr. 7 – Pledați pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile
  • Apelul nr. 8 – Dezvoltarea comunităților etnice rurale

O atenție deosebită va fi acordată domeniilor considerate de cea mai mare importanță în România: mediul și schimbările climatice; Egalitatea de gen și violența de gen; Încălcarea drepturilor omului și discriminarea romilor; Abilitarea și incluziunea romilor.

Solicitanții eligibili sunt organizații neguvernamentale și non-profit care sunt stabilite legal în România. Sunt încurajate parteneriatele cu alte ONG-uri (care pot proveni din același domeniu de activitate sau din alte domenii complementare) și cu alte părți interesate (autorități locale sau centrale, companii și alte entități publice sau private). De asemenea, sunt încurajate parteneriatele cu entități din țările donatoare, Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Bugetul total pentru cele cinci apeluri este de 9.333.591 euro. Proiectele vor fi finanțate sub formă de subvenție (finanțare nerambursabilă), după procesul de selecție. Pentru acest turneu sunt disponibile mai multe tipuri de subvenții, cuprinse între 50.000 și 150.000 de euro.

Procesul de aplicare începe pe 17 februarie 2021 și are loc exclusiv online pe platformă https://finantaripublice.fdsc.ro Până la 20 aprilie 2021. Detalii suplimentare despre fiecare apel, precum și programul sunt disponibile pe site-ul web www.activecitizensfund.ro/en/apeluri. Pentru a sprijini ONG-urile în selectarea apelului cel mai potrivit pentru inițiativele lor, operatorul de fond oferă o hartă a apelurilor, disponibilă la adresa http://activecitizensfund.ro/en/harta-apelurilor.

O serie de sesiuni media online vor avea loc în lunile martie și aprilie pentru organizațiile interesate să solicite finanțare; Detaliile vor fi disponibile în curând pe canalele de comunicare ale programului.

Fondul cetățenilor activi din România a fost lansat în iunie 2019 și are cel mai mare buget pentru societatea civilă din Spațiul Economic European și Granturile Norvegiene 2014-2021, cu o alocare totală de 46.000.000 EUR. Până în prezent au fost lansate 10 cereri de proiecte, dintre care peste 700, dintre care 135 de proiecte în valoare de 22.929.347 EUR au fost selectate pentru finanțare. Cererea totală de finanțare din proiectele depuse a ajuns la peste 100 de milioane de euro. Programul organizează sesiuni informaționale periodice și diverse ateliere online pentru organizațiile interesate de avansare, care sunt conectate la ambele. www.activecitizensfund.ro Si www.facebook.com/acfromania. Operatorul de fond al programului este un consorțiu compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația Parteneriatului pentru Mediu din România, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *