Înregistrarea rezidenței pentru cetățenii UE

Înregistrarea rezidenței Pentru cetățenii Uniunii Europene/ resortisanții Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene care doresc să locuiască pe o perioadă mai mare de 3 luni în România trebuie să își înregistreze rezidența în formațiunile regionale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din provincie. în care va trăi.

Pentru acestea se vor putea emite documente precum:

– Certificat de înregistrare (pentru cetățenii UE/SEE/Confederația Elvețiană);

Cartea de rezidență (pentru membrii familiei cetățenilor UE/SEE/Confederația Elvețiană;

Card de rezident permanent (atât pentru cetățenii UE/SEE/Confederația Elvețiană, cât și pentru membrii familiei acestora).

Așadar, pentru obținerea unui certificat de înregistrare/carte de rezidență trebuie depusă o cerere la formația teritorială a Inspectoratului pentru Migrații din provincia în care locuiește persoana, alături de o serie de documente, în funcție de scopul șederii în România.

Scopurile obținerii unui permis de ședere pentru resortisanții UE/SEE/Confederația Elvețiană, deși nu sunt limitate, sunt:

– angajare;

– Separare.

Activitati comerciale si economice.

Voluntariat și activități umanitare.

Activitati religioase.

– Studii.

Astfel, cetățenii UE/SEE/Confederația Elvețiană și membrii familiei acestora pot lucra în România independent/independent în aceleași condiții ca și cetățenii români.

Certificatul de înregistrare va fi eliberat în aceeași zi și va fi valabil până la 5 ani, dar nu mai puțin de 1 an.

Cartea de rezidență va fi eliberată în termen de 90 de zile de la data depunerii cererii, cu o valabilitate de până la 5 ani, dar nu mai mare decât perioada de rezidență a unui cetățean UE/SEE/Federația Elvețiană al cărui membru de familie este solicitantul.

Solicitările ulterioare de prelungire a cărții de ședere vor fi emise în cel mult 30 de zile de la data solicitării.

READ  Ministrul Economiei discută despre perspectivele de investiții cu vicepreședintele Băncii Americane de Export-Import

De menționat că în cazul modificării numelui, prenumelui, naționalității și adresei și în caz de pierdere, furt, deteriorare sau distrugere a documentului care dovedește rezidența pe teritoriul statului român, un alt certificat de înregistrare sau altă carte de rezidență. trebuie obtinut. Pentru aceasta, se va depune la Inspectoratul pentru Migrație, împreună cu documentele necesare eliberării cărții de ședere și dovada modificărilor intervenite, o declarație de furt sau pierdere a documentului aferent.

Pot solicita rezidența permanentă cetățenii UE/SEE și/sau membrii familiei acestora care au reședința continuă și legală în România de mai mult de 5 ani.

Cardul de rezident permanent este valabil 10 ani de la data eliberării, cu excepția celor eliberate minorilor în vârstă de până la 14 ani, a căror valabilitate este de 5 ani de la data eliberării.

autor: avocat Christian Badie, Firma de avocatura Grecu & Partners.

Acesta este conținut original alimentat de Greco & Co.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.