Promovarea digitalizării în Europa Centrală și de Est va spori competitivitatea și dezvoltarea economică

Obiectivele primei Conferințe ministeriale a Inițiativei celor Trei Mări privind transformarea digitală sunt stabilirea unei cooperări mai strânse pentru dezvoltare în regiune și împărtășirea celor mai bune practici în materie de digitalizare. După cum a subliniat ministrul transformării digitale, Mark Boris Andrijanich, în timpul deschiderii conferinței: „Inițiativa Trei Mări are un potențial extraordinar de a deveni cea mai avansată țară digitală a Europei, contribuind la un progres în dezvoltare la nivelul UE. Avem cunoștințele și determinarea de a crea cel mai competitiv mediu pentru dezvoltarea tehnologiilor digitale.” În Europa, pentru că trebuie să învățăm unii de la alții, astăzi am împărtășit cele mai bune practici în domeniul digitalizării educației, asistenței medicale, administrației publice și economiei.”

Reprezentanți la nivel înalt din țările Inițiativei Three Seas au prezentat bune practici menite să promoveze și să consolideze competențele digitale, în special pentru utilizatorii mai în vârstă de internet, și să formeze profesorii în competențe digitale. Serviciile de e-guvernare sunt îmbunătățite în toate țările din regiune și permit cetățenilor și întreprinderilor să ofere un număr tot mai mare de servicii administrative printr-un singur punct de intrare, identificarea aplicațiilor mobile și alte soluții orientate spre utilizator. Tehnicile de inteligență artificială sunt introduse în sectorul public pentru a reduce sarcina asupra utilizatorilor pentru multe sarcini simple și consumatoare de timp. Adoptarea unor reglementări speciale care stabilesc și reglementează drepturile cetățenilor și companiilor de a efectua operațiuni electronice cu autoritățile publice, precum adoptarea „Constituției digitale”, de exemplu, demonstrează rolul proeminent al celor trei țări maritime în diseminarea servicii electronice. Servicii guvernamentale și digitalizare în general.

READ  bne IntelliNews - Economia României se comportă mai bine decât se aștepta după un al patrulea trimestru surprinzător de puternic

Reprezentanții țărilor din cadrul Inițiativei Trei Mări au salutat progresele înregistrate în adoptarea afacerilor digitale și au felicitat președinția slovenă pentru adoptarea cu succes a abordării generale a statelor membre ale UE față de Legea privind serviciile digitale și Legea privind piețele digitale în cadrul reuniunii Consiliului Competitivitate. Ei au convenit că acestea sunt acte de importanță istorică care asigură un echilibru adecvat între siguranța și protecția utilizatorilor și oferă stimulentele potrivite pentru inovare. Experții au subliniat, de asemenea, necesitatea de a consolida producția europeană de semiconductori și de a crește suveranitatea și autonomia digitală europeană și au identificat unele dintre inițiativele și parteneriatele importante actuale pentru a asigura lanțurile valorice europene ale semiconductoarelor. În concluzie, reprezentanții la nivel înalt au convenit asupra necesității unei cooperări transatlantice strânse, în special în domeniul digitalizării.

În discuția de după-amiază, desfășurată în colaborare cu Consiliul Atlantic și Centrul pentru Perspectivă Europeană, participanților la Conferința ministerială li s-au alăturat reprezentanți ai sectorului privat și ai ONG-urilor. Discuția comună s-a concentrat pe accelerarea transformării digitale, atragerea investițiilor străine și reducerea decalajului digital în țările din Inițiativa Trei Mări.

Experții au evidențiat impactul noilor tehnologii, în special oportunitățile și provocările aduse de inteligența artificială, care deja sporesc eficiența proceselor de producție și previn accidentele de muncă și care vor prelua locuri de muncă cu risc ridicat în viitorul apropiat. De asemenea, va juca un rol mai important în dezvoltarea produselor și îmbunătățirea logisticii. Ei au convenit că există încă un potențial mare de dezvoltare și promovare a soluțiilor digitale în țările din Europa Centrală și de Est. Deși dezvoltarea talentelor este esențială, o provocare majoră este lipsa competențelor digitale pe care guvernele statelor membre trebuie să le abordeze cât mai curând posibil dacă doresc să concureze cu alte țări care sunt mai avansate din punct de vedere tehnologic și digital. De asemenea, au evidențiat întreprinderile mici și mijlocii, care sunt forțele motrice ale dezvoltării și creșterii economice în regiune. Mai multe resurse trebuie alocate transformării digitale în viitor.

READ  Inflația anuală a UE crește în martie la 1,7%

Fondată în 2015, Inițiativa Trei Mări este un forum format din 12 state membre ale Uniunii Europene situate în Europa Centrală și de Est, între Marea Adriatică, Marea Baltică și Marea Neagră. Acestea sunt Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Slovenia. Inițiativa își propune să sprijine dialogul regional și să lege țările de pe axa nord-sud. Accentul său se pune pe investiții ulterioare în economie, conectivitatea transporturilor, infrastructura energetică și digitalizarea în regiune.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *