Intră în vigoare Regulamentul României privind procedura de soluționare a reclamațiilor privind practicile comerciale neloiale în lanțul de aprovizionare cu produse agroalimentare

Pe 14 martie 2023, Regulamentul privind Procedurile de înregistrare, investigare și soluționare a reclamațiilor privind practicile comerciale neloiale între companiile din lanțul de aprovizionare agricol și alimentar a intrat definitiv în vigoare în România.

Reglementările pun în aplicare prevederile Legii nr. 81/2022 privind practicile comerciale neloiale între întreprinderi din lanțul de aprovizionare cu produse agricole și alimentare, transferând Directiva UE privind practicile comerciale neloiale. Legea nr. 81/2022 a intrat în vigoare la 15 aprilie 2022 și a prevăzut adoptarea unui regulament privind procedurile de soluționare a reclamațiilor în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia.

Reglementarea a fost de mult așteptată de toate părțile afectate de Legea nr. 81/2022 privind practicile comerciale neloiale între întreprinderile din lanțul de aprovizionare agricol și alimentar, precum și transferul Directivei UE privind practicile comerciale neloiale, deoarece arată multe prevederi care sunt incomplete sau greu de anticipat aplicarea lor.

Printre altele, regulamentul prevede următoarele precizări:

 • În ceea ce privește pragurile prevăzute de Legea nr. 81/2022:
  • Atunci când o întreprindere implicată într-o practică comercială neloială aparține unui grup, cifra de afaceri va fi calculată prin agregarea cifrei de afaceri a membrilor grupului.
  • La începerea negocierilor, Cumpărătorul poate solicita furnizorului o declarație pe propria răspundere privind cifra de afaceri pentru verificarea pragurilor prevăzute în Legea nr. 81/2022. Declarația va fi atașată la contractul dintre cumpărător și furnizor.
 • Reglementările clarifică subiectul unora dintre practicile prevăzute în Legea nr. 81/2022, precum interzicerea expresă a aplicării reducerilor financiare și comerciale sub formă de reduceri comerciale.
 • referitor la procedura In sinea lui:
  • Contestațiile pot fi depuse atât la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cât și la Consiliul Concurenței din România (RCC), însă Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este obligat să trimită toate plângerile către CCR, acesta din urmă având competența de a investiga și pedepsi companiile pentru practici comerciale neloiale.
  • Contestațiile trebuie depuse într-un formular tip, anexat la Regulament, care trebuie să conțină toate informațiile care sunt obligatorii în scopul plângerii. În cazul informațiilor insuficiente, CCR va acorda reclamantului trei zile pentru a finaliza plângerea.
  • Condițiile de acceptare a unei plângeri sunt: ​​(a) Obiectul plângerii: O presupusă practică comercială neloială prezentată de art. 3 și 4 din Legea nr. 81/2022; (b) interesul legitim al reclamantului; și (c) dovezi în sprijinul plângerii.
 • Decizia CCR de a opri practica comerțului neloial se aplică tuturor contractelor comerciale similare încheiate de acel cumpărător cu toți furnizorii săi care conțin clauze cu același conținut.
 • CCR va monitoriza respectarea deciziei. Metoda și perioada de observație vor fi stabilite de la caz la caz și vor fi prevăzute în decizia CCR.
READ  Social-democrații români stârnesc îngrijorări cu privire la viitorul fondurilor de pensii din coloana a doua

Anterior adoptării sale de către guvern, regulamentul includea și prevederi privind individualizarea pedepselor prevăzute în Legea nr. 81/2022. Acestea, însă, sunt omise din forma finală a regulamentului și vor face obiectul unor instrucțiuni separate care urmează a fi întocmite de către CCR.

În fine, în timp ce reglementarea completează Legea nr. 81/2022 și completează unele lacune de reglementare, rămân întrebări cu privire la modul în care autoritățile relevante vor implementa regulamentul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *