Notă juridică privind domeniul de aplicare al articolului 5 din Directiva Tris cu referire la legislația 5G din România – mass-media, comunicații, tehnologia informației și divertisment

Pentru a imprima acest articol, tot ce aveți nevoie este să vă înregistrați sau să vă conectați la Mondaq.com.

Aviz juridic

I. Rezumat I. Rezumat

1. Din Directivele TRIS, hotărârile Curții Europene de Justiție și Orientările Comisiei Europene, rezultă că proiectul de lege 5G este un regulament tehnic care poate fi notificat Comisiei Europene în conformitate cu articolul 5 din Directiva TRIS.

2. Acest lucru se datorează faptului că proiectul de lege 5G ar putea duce la interzicerea completă a echipamentelor unor producători. Astfel de interdicții sunt considerate a fi reglementări tehnice, în sensul articolului 1 litera (f) din Directiva TRIS, chiar dacă acestea nu conțin nicio specificație tehnică.

3. Nerespectarea proiectului de lege 5G se poate face inaplicabilă în privința părților private și poate deschide ușa procedurilor de încălcare a dreptului comunitar împotriva României, în temeiul articolului 258 din Tratatul UE al Muncii.

II. Scopul memorandumului legal

4. Acest memorandum legal a fost întocmit de către partenerii MPR în legătură cu procedurile de notificare prevăzute în Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 privind procedurile de furnizare de informații în domeniul reglementări tehnice și reguli pentru serviciile societății informaționale („Directivele TRIS”). „).

5. Acesta își propune să stabilească faptul că, pe baza directivelor TRIS și a practicilor conexe, există obligația României de a notifica proiectul de lege privind adoptarea anumitor măsuri referitoare la infrastructurile de informații și comunicații de interes național și condițiile pentru desfășurarea rețelelor 5G („Factura 5G„)1 Conform articolului 5 din Directiva TRIS.

6. În scopul acestei note, am analizat, printre altele, următoarele documente și informații disponibile publicului:

READ  Festivalul de Film din Santa Barbara: Patru dintre cei cinci regizori nominalizați la Oscar (exclusiv)

6.1 Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 privind procedura de furnizare a informațiilor în domeniul reglementărilor și normelor tehnice pentru serviciile societății informaționale;

6.2 Hotărârea Guvernului nr. 1016/2004 privind măsurile de organizare și implementare a schimbului de informații în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice și normelor referitoare la serviciile societății informaționale între România, statele membre ale UE și Comisia Europeană, care au fost ulterior modificate și completate („Hotărârea Guvernului nr. 1016 / 2004 ”);

6.3 Comisia Europeană, „Ghid de proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice și normelor pentru serviciile societății informaționale”3;

6.4. Curtea Europeană de Justiție 5 („ECJ„), Cauza C-194/94, CIA Security International SA împotriva Signalson SA și Securitel SPRL;

6.5. Curtea Europeană de Justiție, cauza C-267/03, Proceduri penale împotriva lui Lars Erich Staffan Lindbergh;

6.6. Curtea Europeană de Justiție, Cauza C-109/08, Comisia Comunităților Europene împotriva Republicii Elene;

6.7 CEJ, Cauza C-275/19, Sportingbet plc și Internet Opportunity Entertainment Ltd împotriva Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Al treilea. Procedura de notificare a Directivei TRIS

7. Procedura de notificare stabilită în Directiva TRIS a fost adoptată pentru a permite anticiparea și prevenirea creării a 7 bariere în calea comerțului pe piața internă.

8. În plus, în scopul asigurării concurenței pe piața internă, alte state membre și organizații care își desfășoară activitatea în alte state membre ar trebui să își poată furniza opiniile cu privire la impactul reglementărilor tehnice naționale 9.

9. În același timp, Directiva TRIS prevede că, în interesul securității juridice 11, un stat membru trebuie să anunțe public adoptarea unui regulament tehnic național în conformitate cu procedurile stabilite în Directiva TRIS.

READ  Fotbalul Scottsbluff învață să asocieze finalele de zonă - PAHANANDLE

10. În acest scop, Directiva TRIS prevede obligația statelor membre de a informa prompt Comisia Europeană cu privire la orice proiect de reglementări tehnice, înainte de adoptarea lor în legislația națională.

11. În conformitate cu articolul 5 din Directiva TRIS:
„[…] Statele membre informează imediat Comisia cu privire la orice proiect de regulament tehnic […]”.

note de subsol

1 Camera Reprezentanților a adoptat proiectul de lege 5G la 19 mai 2021 în forma prezentată de guvern. a fi vazut http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19269.

2 Camera Reprezentanților a adoptat proiectul de lege 5G la 19 mai 2021 în forma prezentată de guvern. să o privească http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19269.

3 https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/the-20151535-and-you/being-informed/guidances/directive-9834-brochure/

4 https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/the-20151535-and-you/being-informed/guidances/directive-9834-brochure/

5 Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

6 Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

7 A se vedea considerentele (4) și (13) din Directiva TRIS și documentul prezentat la punctul 3.3. de mai sus.

8 A se vedea părțile 4 și 13 din preambulul Directivei TRIS.

9 A se vedea considerentul (7) din directiva TRIS.

10 A se vedea considerentul (7) pentru îndrumarea TRIS.

11 A se vedea considerentul (8) pentru îndrumarea TRIS.

12 A se vedea considerentul (8) pentru îndrumarea TRIS.

Pentru a citi articolul complet, faceți clic aici

Conținutul acestui articol este destinat să ofere un ghid general al subiectului. Este recomandat să luați sfatul specialiștilor în astfel de circumstanțe.

Articole populare despre: mass-media, comunicații, tehnologia informației și divertisment din România

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *