România lansează un plan de sprijinire a noilor surse de energie regenerabilă pentru proiecte eoliene și solare. Peste 450 de milioane de euro

La 31 martie 2022, Ministerul Energiei din România a lansat o cerere de proiecte în cadrul unei noi scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de noi centrale eoliene și solare, cu sau fără capacități integrate de stocare a energiei („schema de sprijin„).

Aceasta este prima schemă de sprijin lansată pentru finanțarea proiectelor de energie regenerabilă în cadrul Fondului de Recuperare și Reziliență al României. Bugetul acestuia este de 457 de milioane de euro, din care 382 de milioane de euro sunt pentru proiecte eoliene și solare cu capacități instalate de peste 1 MW și 75 de milioane de euro pentru proiecte eoliene și solare cu capacități instalate între 0,2 MW și 1 MW.

Investitorii pot depune cereri în perioada 31 martie 2022 – 31 mai 2022 pe platforma online care poate fi accesată la adresa Site-ul ministerului.

Cine poate aplica?

Schema de sprijin este deschisă atât microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, cât și întreprinderilor mari (întreprinderi nou înființate) active în producerea de energie electrică, ținând cont de condițiile tipice de acces la schemele de asistență de stat, adică de bună stare. , fara datorii la bugetul public etc. Pe lângă capacitatea tehnică și financiară de a sprijini dezvoltarea și implementarea proiectelor. Ghidul publicat pe site-ul ministerului descrie metodele și documentele disponibile pentru a demonstra că toate criteriile de eligibilitate sunt îndeplinite.

Ce proiecte pot fi finanțate?

Proiectele propuse trebuie să îndeplinească anumite criterii de eligibilitate, dintre care cele mai importante sunt:

  • Sunt eligibile doar centralele eoliene și solare noi (cu sau fără capabilități integrate de stocare a energiei); Prin urmare, proiectele de reenergizare sau extinderile centralelor eoliene sau solare existente nu sunt eligibile în cadrul acestei scheme. Proiectele eligibile trebuie să utilizeze o singură tehnologie (adică fără amestec de vânt și soare). Cu toate acestea, capacitățile de stocare integrate sunt eligibile pentru până la 20% din valoarea asistenței guvernamentale.
  • Executarea începe cel târziu la data depunerii documentației de licitație și se încheie cel târziu la 30 iunie 2024;
  • Capacitatea instalată estimată este mai mare de 0,2 MW;
  • Valoarea totală a ajutorului guvernamental nu poate depăși 15 milioane de euro pe instituție/proiect;
  • Valoarea ajutorului guvernamental pe megawatt nu poate depăși: (i) 650.000 EUR/MW pentru proiectele de energie eoliană și 425.000 EUR/MW pentru proiectele solare – în cazul capacităților instalate mai mari de 1 MW; (2) 1,3 milioane euro/MW pentru proiecte de energie eoliană și 750.000 euro/MW pentru proiecte de energie solară – în cazul capacităților cuprinse între 0,2 MW și 1 MW (inclusiv);
  • Eliberarea autorizației tehnice de racordare înainte de implementarea contractului de finanțare;
  • Este garantat dreptul de proprietate/utilizare asupra terenului proiectului necesar dezvoltarii, construirii si functionarii proiectului.
READ  O poezie a României se dublează și ca o poveste inspiratoare a unui adolescent care își urmărește visurile

Fiecărui proiect se acordă bani din ajutoare guvernamentale, astfel încât solicitanții trebuie să demonstreze caracterul consolidat al proiectului lor care, odată finanțat, nu poate fi divizat sau reconfigurat în alt mod.

Solicitanții pot înregistra unul sau mai multe proiecte în procedura de licitație competitivă pentru a primi finanțare în cadrul Schemei de Sprijin, cu condiția ca astfel de proiecte să nu se califice drept „proiect unic de investiții”.

Care sunt cheltuielile eligibile pentru finanțare?

Cheltuielile aferente proiectului vor fi eligibile dacă respectă cadrul de reglementare și cerințele schemei de sprijin și sunt incluse în oferta depusă de solicitanți.

  • Cheltuielile mici ale proiectelor (între 0,2 MW și 1 MW) se califică 100% ca regulă generală și sunt supuse doar limitărilor și limitelor maxime stabilite în Ghid.
  • Cheltuielile eligibile pentru proiectele de peste 1 MW sunt determinate ca diferență între costurile de investiție ale centralelor convenționale și costurile de investiție ale centralelor regenerabile.

Investitorii ar trebui să fie conștienți de faptul că este posibil ca cheltuielile eligibile să nu acopere integral costurile proiectului și că unele cheltuieli nu sunt eligibile, fiind suportate integral de către solicitanți. Cheltuielile neeligibile includ costurile de amortizare, cheltuielile de cumpărare a terenurilor/proprietății aferente proiectului, cheltuielile de închiriere și închiriere, cheltuieli de achiziție cu transportul, taxa pe valoarea adăugată, cheltuieli cu dobânzile, costurile de operare, costurile de interconectare, cheltuielile aferente permiselor, publicitate, audit și management de proiect costuri..

Concluzii

Fondurile programului de sprijin sunt acordate prin proceduri de licitație competitivă. Prin urmare, trimiterea unei oferte nu garantează selecția automată a finanțării. Cu toate acestea, investitorii au posibilitatea de a retrimite în timpul altor licitații, dacă proiectul nu este implementat înainte de retrimitere.

READ  Vedetele de prune din SUA câștigă România la Jocurile Olimpice 3x3 - Tokyo 2020 - Jocurile Olimpice de vară - Evenimentul 3x3 2021

Una dintre cele mai mari provocări ale pieței de energie regenerabilă din România este capacitatea limitată de comunicații disponibilă în rețeaua națională de transport a energiei. Cu toate acestea, în contextul evoluțiilor geopolitice recente, dezvoltarea rețelelor de transport a energiei în Uniunea Europeană a devenit o prioritate, iar liderii UE s-au angajat să sporească finanțarea pentru acest sector. Capacitatea sporită de conectivitate disponibilă pe termen mediu, însoțită de măsuri de asistență guvernamentală precum schema de subvenții, deschide calea pentru un nou val de investiții în sectorul energiei regenerabile din România.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *